| 
  • If you are citizen of an European Union member nation, you may not use this service unless you are at least 16 years old.

  • You already know Dokkio is an AI-powered assistant to organize & manage your digital files & messages. Very soon, Dokkio will support Outlook as well as One Drive. Check it out today!

View
 

NutiLabor2016 (redirected from NutiLabor2015)

Page history last edited by Laine 7 years, 8 months ago

 

NUTILABOR 2015. / 2016. õppeaasta

 Tunnid toimuvad 2 korda nädalas:
esmaspäeviti
kell 13.45-15.25

Juhendab õpetaja Janek Marrandi
kolmapäeviti kell 13.45-15.25

Juhendab õpetaja  Laine Aluoja

 

3D printimine

 

Robootika

 

LaheAsi

 

ProgeTiiger

 

 

Konkurssidest osavõtt ja tulemused

 

NutiLabori lõpetamine.

Kõik osalejad said NutiTunnistuse ja kingituse eduka osalemise eest NutiLabori töös.

Kingitused saadete vabariiklikult "NutiLabori" meeskonnalt.

SUUR TÄNU KÕIGILE OSALEJATELE ja vabariiklikule NutiLabori" meeskonnale!

 

 

HITSA õpilaskonkursi „Maailmariik Eesti“ tingimused http://www.hitsa.ee/konkursid/konkursid-opilastele/digiloovtoode-voistlus

 

KOODITUND- http://www.nutilabor.ee/kooditund/ 

 

https://www.youtube.com/watch?v=8iDd544jvk0

 

Sertifikaadid http://padlet.com/aluojalaine/kooditund 

 

Minecrafti juhend

https://www.youtube.com/watch?v=5ly2iH0yx6E

 

Scratch näide

http://kairimate7.weebly.com/ 

 

Scratch juhendid ja näited

 

Scratchi õpetusi 

 

Scratch2,0 veebileht

 

ProgeTiigeri konkurss 2016. õ. a.

http://tpk2015progetiiger.weebly.com 

http://turiaabits.weebly.com/ 

LaheAsi konkurss 2016. õ. a.

progetiigertpk2015.weebly.com

 

ProgeTiigeri konkurss 2015. õ. a.

http://tpkprogejad.blogspot.com.ee/p/mangu-juhend.html

LaheAsi konkurss 2015. õ. a.

http://mirkolaheasi.weebly.com/

http://tpklaheasi.weebly.com/ 

http://bertakalevaloovtoo.weebly.com/

 

ESITLUSED

https://www.emaze.com/@ALRZFIFT/Lahe-asi

http://konkurss2014.blogspot.com.ee/p/konkursitoo.html 

 

Informaatika lahtine võistlus

 

Programmeerimine

 

Kooliruum'16

 

GRUPID

1. grupp - robootika

2. grupp - mängu programmeerimine

3. grupp - animafilmi loomine

4. grupp - 3D printer

 

Tagasi

 

 

Comments (0)

You don't have permission to comment on this page.