| 
  • If you are citizen of an European Union member nation, you may not use this service unless you are at least 16 years old.

  • You already know Dokkio is an AI-powered assistant to organize & manage your digital files & messages. Very soon, Dokkio will support Outlook as well as One Drive. Check it out today!

View
 

Robootika

This version was saved 4 years, 1 month ago View current version     Page history
Saved by Laine
on October 18, 2019 at 4:13:22 pm
 

2019./2020. õppeaasta

 

Robootika tunnid 4. - 9. klasside õpilastele toimuvad 2 korda nädalas:
esmaspäeviti
kell 12.50-16.0

Juhendab õpetaja Janek Marrandi ja   Laine Aluoja

 

Robootika tunnid 1. - 3. klasside õpilastele toimuvad 5 korda nädalas

Juhendajad Reine Reiska, Külli Jäätma, Merit Puna

 

Robootika huviringis  tutvutkse robotite ehitamise ja nende programmeerimisega.

Robootikaringi eesmärk on tõsta õpilaste huvi matemaatika ja tehnika vastu juba varases koolieas ning toetada tehnikahuviliste laste arengut.

Õpilastele suunatud robootikategevuses on üheks oluliseks väljundiks robootika kui interaktiivse vahendi kasutamine loogilise mõtlemise ja loovuse arendamisel.
Õpilased tutvuvad elektrotehnika, elektroonika ja füüsika põhitõdedega, lugema skeeme ja ühendama komponente.

Praktiliste ülesannete lahendamisel kasutatakse LeGo Mindstorms  EV3 robotikomplekte ja LEGO ViDo2.0 komplekte, mille kasutamine on lihtne ja kiiresti omandatav kõigi jaoks.

Robotite ehitamine ja programmeerimine annab õpilaste parema arusaamise info- ja kommunikatsioonitehnoloogiast, luues soodsa baasi loodusainete omandamiseks. Ühtlasi soodustab see loovuse ja innovaatilisuse arengut ning suurendab õpilaste meeskonnatöö oskusi.
Maakonna robootika http://jarvamaarobootika.weebly.com/l

Ringi õpilastel on võimalus osaleda erinevatel maakondlikel ja vabariiklikel konkurssidel

 

CodeWeek 2019

http://informaatika.pbworks.com/w/page/136016301/CodeWeek2019

 

TÖÖTUBA

Programmeerimine on lõbus

Osalejaid 48

Nutihuvilised õpilased tutvuvad programmeerimise algtõdedega kasutades selleks veebipõhist objektorienteeritud programmeerimise graafilist keskkonda https://studio.code.org/.

Õpilase TÖÖLEHT

Õpituba oli Türi põhikooli 5. klasside õpilastele

 

TÖÖTUBA

Programmeerime mängu luues

Osalejaid 52

Nutihuvilised õpilased tutvuvad programmeerimise algtõdedega ja mobiilirakenduste tööpõhimõtetega. Õpilane mõtleb välja mobiilirakenduse idee ja programmeerib rakenduse ning laeb selle oma nutiseadmesse.

Õpilase TÖÖLEHT

Õpituba oli Türi põhikooli 7. klasside õpilastele

 

2018./2019. õppeaasta

 

EV3 juhendid

https://education.lego.com/en-us/support/mindstorms-ev3/building-instructions

 

OzoBot EVO juhend

https://www.insplay.eu/sites/default/files/manuals/OZO-070601-01.pdf

 

Dash robot

https://www.insplay.eu/et/uudised/%C3%B5petajajuhend-saame-tuttavaks-dash-ja-dot-robotitega

 

Makey-Makey juhend

https://www.youtube.com/watch?v=KO5pYiFsWbY

 

4. klassi ROBOOTIKA töölehed

https://e-koolikott.ee/material?name=4_klassi_toolehed_Wordi_dokume&id=18996

 

Joonejärgija

https://www.google.com/search?q=Line+Follower+Sensor+for++EV3+program&client=firefox-b-d&source=lnms&tbm=vid&sa=X&ved=0ahUKEwie27Tcu-DgAhXloYsKHXBBA-8Q_AUIDygC&biw=1280&bih=860

3 sensoriga

https://mrmctavish.wordpress.com/2017/10/06/watch-3-sensor-line-follower-the-most-versatile-ev3-line-following-program-on-youtube/

 

Robomiku lahing

13. aprillil 2019 Viimsis Karulaugu Spordikeskuses

Reeglid

https://drive.google.com/drive/folders/1YBxH3l_6iunjKkbheZViqly0TxMQRGBF

 

eTwinning matemaatikaprojekt RoboMath

Osalevad Eesti ja Norra õpilased.

 

https://twinspace.etwinning.net/26578/home

 

TEGEVUSED ALGKLASSIDES

 3.c klassis keskuste päev.

Tegevused "tarkade mesilaste" ehk Bee - Bot põrandarobotitega.

http://tyripk.ee/index.php/algklasside-tegevused?start=12

 

VEDO2.0

23. veebruaril said  20 I ja II klassi tüdrukut ja poissi tunnistused, et on edukalt lõpetanud kursuse Lego WeDo robootika.  Juhendajad õpetaka Külli Jäätma ja õpetaja Reine Reiska.

 

 

http://tyripk.ee/images/failid/podrad.mp4

 

 

podrad.mp4

 

TEGEVUSKAVA 2017./2018. õppeaasta

Ülevaade 2017./2018. õppeaasta konkurssidest

Üleeuroopaline programmeerimisnädal Code Week

http://www.hitsa.ee/uritused/code-week 

http://informaatika.pbworks.com/w/page/120060396/CodeWeek2017

Üleeuroopaline koodiõppimise tund

http://informaatika.pbworks.com/w/page/122188833/Kooditund

 

Robotex

http://www.robotex.ee/

 

FLL - HÜDRODÜNAAMIKA

21. jaanuar 2018 – FIRST LEGO League I poolfinaal (Tartu)

Projekti juhend http://www.robootika.ee/flleesti/?page_id=2528 

Robotimängu juhendid

http://www.robootika.ee/flleesti/wp-content/uploads/2011/12/hooajakokkuv%C3%B5te.pdf 

http://www.robootika.ee/flleesti/wp-content/uploads/2011/12/valjakuylesehitus.pdf

 

10. - 11. märts 2018 – FIRST LEGO League finaal (Tallinn)

 

RoboMiku Lahing

http://www.robomiku.ee/voistlused/ 

 

3D printimine

 

Dash&Dot https://www.insplay.eu/JUHENDID/Dash%20ja%20Dot%20%C3%B5petajajuhend%20-%20kuidas%20alustada.pdf

 

TEGEVUSED

 

OKTOOBER

 

Tutvumine LEGO Mindstorms EV3 robootikakomplektiga ja juhenditega

Esimese roboti ehitamine - EV3 baasroboti ehitamine

Vaata juhendit https://www.youtube.com/watch?v=ZrzogLCdak0&index=1&list=PLsuIVFxmnqArwgu9GpALm1j7Y6G1b_8Mc

LEGO Mindstorms EV3 juhend

https://liiakas.files.wordpress.com/2016/08/sissejuhatus-lego-ev3-robootikasse.pdf

 

Maakondlik üritus CodeWeek

12. oktoober

ÕPITUBA "Õpime koos mängu luues"


18. oktoober

ÕPITUBA "Õpime mängides"


http://informaatika.pbworks.com/w/page/120060396/CodeWeek2017

 

 

NOVEMBER

 

1. robotite ehitus ja programmeerimine

2. Valmistumine Robotex'ks

 

24. november

Robotex 2017 

https://robotex.ee/

 

Makeblock MakeX Challenge

http://robotex.insplay.eu/#makex

 

 

DETSEMBER

1. robotite ehitus ja programmeerimine

2. Valmistumine FLL poolfinaaliks vajaliku töölaua ja missioonide konstrueerimine

3. projekti kavandamine ja veebilehe loomine

https://tyriokokool.weebly.com/

 

 

JAANUAR

20. jaanuar  Tartus AHHAA keskuses vabariiklik robootika võistluse "FIRST LEGO League Hydro Dynamics" poolfinaal.

MEISTER 2. koht

Võistkond:
HUBERT LUSTE 5.b klass
TRISTAM MARTTI METSALU 6.b klass
TRIIN SOOÄÄR 7.b klass
ANDERO LAVRINENKO 8.c klass
MIRKO MARTJAK 8.b klass
ANITRA LUKJANOV 9.a klass

 

PROJEKT "Türi OKOKOOL"

https://tyriokokool.weebly.com/

 

 

VEEBRUAR

 

Valmistumine "FIRST LEGO League Hydro Dynamics" finaaliks

 

MÄRTS

 

10. - 11. märts "FIRST LEGO League Hydro Dynamics" finaal.

 

 

APRILL

 

14. aprill ROBOMIKU LAHING - Jõhvi

 

Andero Lavrinenko  3. koha veebilehtede loomise konkursil

Mirko Martjak 3. koha SOMO robotite võistluse poolfinaalis.

 

 

MAI

Digiajastu õpilane 2018

Konverents "Minu eKoolikott"

 

ÕPILASTÖÖDE KONKURSS

I koht Mirko Martjak

Veebipõhise animatsiooni loomise juhend
https://mirkoloovtoo.weebly.com/

 

 

 

TEGEVUSKAVA 2016./2017. õppeaasta

 

Oktoober

Ülevaade 2016./2017. õppeaasta konkurssidest

Üleeuroopaline programmeerimisnädal Code Week

http://www.hitsa.ee/uritused/code-week 

FLL - Loomadest liitlased

14. jaanuar 2017 – FIRST LEGO League I poolfinaal (Tartu)

Projekti juhend http://www.robootika.ee/flleesti/?page_id=2528 

Robotimängu juhendid

http://www.robootika.ee/flleesti/wp-content/uploads/2011/12/hooajakokkuv%C3%B5te.pdf 

http://www.robootika.ee/flleesti/wp-content/uploads/2011/12/valjakuylesehitus.pdf

Robotex

http://www.robotex.ee/ 

RoboMiku Lahing

http://www.robomiku.ee/voistlused/ 

3D printimine

 

Tutvumine LEGO Mindstorms EV3 robootikakomplektiga ja juhenditega

Esimese roboti ehitamine - EV3 baasroboti ehitamine

Vaata juhendit https://www.youtube.com/watch?v=ZrzogLCdak0&index=1&list=PLsuIVFxmnqArwgu9GpALm1j7Y6G1b_8Mc

 

19. oktoobril kell 13.00 - 17.00

Türi Põhikoolis Järvamaa ja Viljandimaa õpilastele

HITSA ProgeTiigri programmi toetusel õpituba  teemal   Robot teeb rohkem kui 10 inimest

Lastelaagri Töötuba "Digistame ära!

 

Õpitoas osalemine aitab valmistuda HITSA 2016/2017. aasta õpilaskonkursiks “Digistame ära!”.

HITSA õpilaskonkursi õpitubasid viiakse läbi Euroopa Liidu Ühtekuuluvuspoliitika Fondi prioriteetse suuna nr. 1 „Ühiskonna vajadustele vastav haridus ja hea ettevalmistus osalemaks tööturul“ meetme “Kaasaegse ja uuendusliku õppevara arendamine ja kasutuselevõtt“ toetusel.

Kava
13. 00 - 13. 15 Kogunemine
13. 15 - 13. 30 Töötubade tutvustus, rühmade moodustamine
                           LEGO WeDo2.0 -  2.-3. klasside õpilased - aula
                           Mindstorms EV3 -  4.-7. klasside õpilased - 3. korrus + arvutiklass
13. 30 - 14. 30 Ideede genereerimine "Robot teeb rohkem kui 10 inimest",
14. 30 - 14.45 Paus
14. 45 - 16. 00 Robotite konstrueerimine
16.00 - 16. 30 Robotitele tegevuste programmeerimine
16.30 - 17.00 Idee või roboti esitlemine
17.00 Kokkuvõte ja lõpetamine

 

Nutiseadmes programmeerimine

Algoid-Programming language android

LOGO programmeerimine

http://www.calormen.com/jslogo/

 

November

1. robotite ehitus ja programmeerimine

 

2. Valmistumine FLL poolfinaaliks vajaliku töölaua ja missioonide konstrueerimine

 

 

Detsember

1. EV3 robotite ehitus ja programmeerimine

 

2. Valmistumine FLL poolfinaaliks

Missioonidega tutvumine ja roboti ehitus

 

3. eTwinning projektiga OzoMath tutvumine

 

Jaanuar

1. Robotite ehitus ja programmeerimine

 

2. Valmistuimine poolfinaaliks 

Robotimängu misioonide programmeerimine

- M01 - Hai saadetis

- M02 - Juhtkoer tegutsemas

- M06 -Lüpsi automaatika 

- M011 - Protees

 

22. jaanuar

FLL poolfinaal Tallinnas

Projekt - Turvaline hobuhoid http://projektfll.weebly.com/

Võistkonna väärtused http://projektfll.weebly.com/vaumlaumlrtused.html

Robotimängus  - 1. koht 120 punkti

 

3. eTwinning projekti OzoMath vahenditega - OzoBottidega tutvumine

OzoBot

Materjalid veebis

http://ozobot.com/stem-education/stem-lessons

Programmeerimine veebis ja nutiseadmes

http://ozoblockly.com/editor?mode=1

Joonistamine, joonejärgimine

http://ozobot.com/play/drawing-games

Mängude alused

http://ozobot.com/play/web-games

Prinditavad alused

http://ozobot.com/play/print-games

 

Veebruar

1. eTwinning projektis osalejate  tutvustuste lisamine TwinSpacesse

 

2. Valmistumine FFL finaaliks

Robotimängu misioonide programmide uuendamine

- M01 - Hai saadetis

- M02 - Juhtkoer tegutsemas

- M06 -Lüpsi automaatika 

- M011 - Protees

Uue missiooni programmeerimine

-M03 loomade kaitse

 

Prototüübi loomine ja programmeerimine

Projekti täiendamine protitüübiga

 

Märts

Valmistumine finaaliks

Kodulehekülje täiendamine ja prototüübi katsetamine

11 - 12. märts FLL finaal Tartus

 

 

Aprill

 

 

Mai

 

 

 

TEGEVUSKAVA 2015./2016. õppeaasta

Oktoober

Tutvumine LEGO Mindstorms EV3 robootikakomplektiga ja juhenditega

Esimese roboti ehitamine - EV3 baasroboti ehitamine - Vaata juhendit https://www.youtube.com/watch?v=ZrzogLCdak0&index=1&list=PLsuIVFxmnqArwgu9GpALm1j7Y6G1b_8Mc

 

November

Esimestele robotitele liikumise programmeerimine ja katsetamine

Joonejälgija


joonejalgija.MOV

Sumo

 

DSCN0653.MOV

 

Detsember

Rohelise linna ülesannete täitmiseks robotite ehitamine

 

Jaanuar

Rohelise linna robotitele ülesannete lahendamiseks liikumise programmeerimine ja ülesannete täitmise järjestamine ning katsetamine

 

Veebruar

Erinevate robotite ehitamine ja neile liikumise programmeerimine

Elevant


Tristan Martti Metsalu (4. b klass)

http://tyripk.ee/images/robootika/Elevant2016.MOV

 

Märts

Tahvelarvuti kasutamine

Valmistumine RoboMiku lahinguks

www.robootika.ee/robomikulahing

Robotite ehitus

Andero -Sumo,

Mirko -Sumo,

Georg -Joonejälgija, Sumo

Tristan Martti - Joonejärgija

 

 

 

Aprill

Valmistumine RoboMiku lahinguks

www.robootika.ee/robomikulahing

Robotite liikumise programmeerimine ja katsetamine

RoboMiku lahing 23. aprill Jõhvis

Andero -Sumo, Scrtach

Mirko -Sumo, Scratch

Georg -Joonejälgija, Sumo

Tristan Martti - Joonejärgija

 

24. aprill "RoboMiku lahing 2016" Jõhvis

 

Oma konstrueeritud ja neile programmeeritud liikumisega robotitega võistlesid „Joonejärgimise“ kategoorias Georg Lee (5. c klass) ja Tristan Martti Metsalu (4. b klass), „SUMO“ kategoorias võistlesid Georg Lee, Andero Lavrinenko (6. c klass) ja Mirko Martjak (6. b klass). Teet Beljaev (7. a klass) ja Andero Lavrinenko võistlesid Scratchis programmeeritud mängudega. Võistlus oli kõigile meie noormeestele esmakordne kogemus ja andis indu jätkata robootikaga ning programmeerimisega ka uuel õppeaastal.

Andero "Prügirännak" - https://scratch.mit.edu/projects/104941352/ 

Teedu "Prügirännak" - https://scratch.mit.edu/projects/106736669/

 

Robootika materjalid

JUHENDID - VIDEOD

https://www.youtube.com/playlist?list=PLsuIVFxmnqArwgu9GpALm1j7Y6G1b_8Mc

 

JUHENDID -muud tegelased

https://www.youtube.com/playlist?list=PLsuIVFxmnqAoQwCASa_oXq-a48VtNL0tF

 

Tagasi informaatika veebilehele

 

Tagasi

Comments (0)

You don't have permission to comment on this page.