| 
 • If you are citizen of an European Union member nation, you may not use this service unless you are at least 16 years old.

 • You already know Dokkio is an AI-powered assistant to organize & manage your digital files & messages. Very soon, Dokkio will support Outlook as well as One Drive. Check it out today!

View
 

Tabeli loomine

Page history last edited by Laine 4 years, 2 months ago

Tabeli ja diagrammi loomine

 

TABELI LOOMINE

1. Loo oma kausta uus  MS Wordi dokument nimega "Tabel_eesnimi"

2. Esmalt sisesta pealkiri Kuidas jaotan oma aega? (Keskjoondus, paks, 26pt)

 

3. Tee töölehele samasugune tabel:

aga lahtritesse sisesta enda kohta käivad reaalsed andmed

Tabeli loomiseks:

 • vali menüüribalt Lisa→Tabel
 • täida tabel  näidise põhjal (aeg on tundides, kasuta ainult täistunde)

3. Tabeli kujundus

 • Vali tabelis oleva teksti font: Comic Sans MS, 14pt
 • Jooni tabel
 • Tabeli ümber tee raam, joone paksus 3pt

 

DIAGRAMMI LOOMINE

1. Tabelis olevate andmete põhjal loo tulpdiagramm

Selleks:

 • vali menüüribalt Lisa→Diagramm
 • täida diagrammi loomise tabel eelnevalt loodud tabeli põhjal

2. Kujunda diagramm nii nagu see on näites (kasuta selleks diagrammi vahenditega vahekaarti) 

LISA TÖÖLEHELE PÄIS

Päisesse

 • vasakule sisesta tekst: Tööleht tabeli ja diagrammiga
 • paremale oma nimi ja klass

 

TÖÖLEHT peab välja nägema selline

ToolehtTabel5klass.pdf

 

ÜLESANNETE  alamlehele lisa oma loodud dokument ja pealkirjaks kirjuta "Tekstitöötlus - tabel"

 

AJAVEEBI loo postitus: "Tekstitöötlus - tabel ja diagramm"

Anna ülevaade (juhend), kuidas tekstidokumendis luua tabelit ja diagrammi

 

 

JUHENDID

Tabeli loomine ja kujundamine:
https://tekstitootlus2010.weebly.com/tabelid.html

MS Wordi kasutamise juhend

https://support.office.com/et-ee/article/word-for-windows-koolitus-7bcd85e6-2c3d-4c3c-a2a5-5ed8847eae73?wt.mc_id=otc_home&ui=et-EE&rs=et-EE&ad=EE

Comments (0)

You don't have permission to comment on this page.