| 
 • If you are citizen of an European Union member nation, you may not use this service unless you are at least 16 years old.

 • Whenever you search in PBworks or on the Web, Dokkio Sidebar (from the makers of PBworks) will run the same search in your Drive, Dropbox, OneDrive, Gmail, Slack, and browsed web pages. Now you can find what you're looking for wherever it lives. Try Dokkio Sidebar for free.

View
 

Tabeli loomine

Page history last edited by Laine 3 years ago

Tabeli ja diagrammi loomine

 

TABELI LOOMINE

1. Loo oma kausta uus  MS Wordi dokument nimega "Tabel_eesnimi"

2. Esmalt sisesta pealkiri Kuidas jaotan oma aega? (Keskjoondus, paks, 26pt)

 

3. Tee töölehele samasugune tabel:

aga lahtritesse sisesta enda kohta käivad reaalsed andmed

Tabeli loomiseks:

 • vali menüüribalt Lisa→Tabel
 • täida tabel  näidise põhjal (aeg on tundides, kasuta ainult täistunde)

3. Tabeli kujundus

 • Vali tabelis oleva teksti font: Comic Sans MS, 14pt
 • Jooni tabel
 • Tabeli ümber tee raam, joone paksus 3pt

 

DIAGRAMMI LOOMINE

1. Tabelis olevate andmete põhjal loo tulpdiagramm

Selleks:

 • vali menüüribalt Lisa→Diagramm
 • täida diagrammi loomise tabel eelnevalt loodud tabeli põhjal

2. Kujunda diagramm nii nagu see on näites (kasuta selleks diagrammi vahenditega vahekaarti) 

LISA TÖÖLEHELE PÄIS

Päisesse

 • vasakule sisesta tekst: Tööleht tabeli ja diagrammiga
 • paremale oma nimi ja klass

 

TÖÖLEHT peab välja nägema selline

ToolehtTabel5klass.pdf

 

ÜLESANNETE  alamlehele lisa oma loodud dokument ja pealkirjaks kirjuta "Tekstitöötlus - tabel"

 

AJAVEEBI loo postitus: "Tekstitöötlus - tabel ja diagramm"

Anna ülevaade (juhend), kuidas tekstidokumendis luua tabelit ja diagrammi

 

 

JUHENDID

Tabeli loomine ja kujundamine:
https://tekstitootlus2010.weebly.com/tabelid.html

MS Wordi kasutamise juhend

https://support.office.com/et-ee/article/word-for-windows-koolitus-7bcd85e6-2c3d-4c3c-a2a5-5ed8847eae73?wt.mc_id=otc_home&ui=et-EE&rs=et-EE&ad=EE

Comments (0)

You don't have permission to comment on this page.