| 
View
 

Printimine 3D

Page history last edited by Laine 6 years, 5 months ago

3D printimine

 

3D printimise meelespea

  • Türi Põhikooli 3D printerit saavad kasutada kõik kooli õpetajad ja õpilased.
  • Enne printimist valmistatakse ette 3D mudel .stl formaadis. Soovitatavad programmid: 123D Design Autodesk, Tinkercad.
  • Kui õpilane või õpetaja ei ole läbinud koolitust, siis üksi printimine ei ole lubatud. Sellisel juhul aitab printida IT-meeskond (Janek marrandi, Laine Aluoja)

Näited:

Õpilaste ja õpetajate loodud mudelid

 

Juhendid:

 

Näited

Õun

http://www.thingiverse.com/thing:1290514/apps/#apps

http://www.thingiverse.com/thing:289505 

 

http://bit.ly/3dvahvadasjad 

 

Tagasi

Comments (0)

You don't have permission to comment on this page.