| 
 • If you are citizen of an European Union member nation, you may not use this service unless you are at least 16 years old.

 • You already know Dokkio is an AI-powered assistant to organize & manage your digital files & messages. Very soon, Dokkio will support Outlook as well as One Drive. Check it out today!

View
 

Türi Põhikooli informaatika

Page history last edited by Laine 5 months, 2 weeks ago

2016./2017. õppeaasta

 

5. klass

 

7. klass

 

NUTILABOR

 

EENeti konkurss

 

Kobras

 

HITSA konkurss

 

ProgeTiigri konkurss "Mängumaraton"

 

Konkurss "Märka matemaatikat - tants"

 

eTwinning OzoMath

 

Video https://www.youtube.com/watch?v=RWKXQcddL4g&feature=youtu.be 

 

Täiendav õppetöö

 

2015./2016. õppeaasta

 

5. klass

 

7. klass

 

NUTILABOR

 

eTwinning 

 

JUHENDID

 

OSAVÕTT KONKURSSIDEST

 

Taotlused ja projektid

 

Konkurss: Märka matemaatikat

Töö koostamisel on abiks juhend, mille leiad SIIT.

 

HITSA õpilastööde konkurss "Maailmariik Eesti" 2015/2016

    

* EENeti 2015. aasta arvutijoonistuste võistlus

     TÄHTAEG 10. november 2015

 

* Lahe asi ja progetiiger digiloovtööde võistlus 2015/2016


Konkursside
AJAKAVA

 

 

MÄNGUD

Sudoku http://www.jigsawdoku.com/ 

 

KOOLIRUUM' 16

 

Läbiv teema "Tehnoloogia ja innovatsioon II kooliaste"

 

2014./2015. õppeaasta

 

5. klass

 

7. klass

 

NutiLabor

Programmeerimine - Scratch

ÄPPide loomine

 

GetOnlineWeek

 

DiGi tulevik

 

LOOVTÖÖD

 

AJAVEEBID

 

Mängude loomine

 

2013/2014 õppeaasta

 

7. klass

 

8. klass

 

NutiLabor

 

Konkursi tingimused leiad failist

 

MovieMaker'i kasutamise juhend

 

 EENeti kaheteistkümnes arvutijoonistuste võistlus.
Konkurss on pühendatud EENeti 20. aastapäevale.
Võistlus toimub neljas vanuserühmas ning parimatele autoritele on Hariduse Infotehnoloogia SA välja pannud auhinnad.
Valida saab kümne teema vahel:

 1.   E-kukeaabits
 2.   Kiviaja Facebook
 3.   Äge äpp
 4.   Internetis näeme!
 5.   Elektrooniline lapsehoidja
 6.   Interneti prügimägi
 7.   Metsakaamera toob looduse koju
 8.   Vanasti kuulati progerokki, täna rokivad progejad
 9.   Kop-kop, lahti tee, arvutis on häkker sees!
 10.   Mida minu vanaema Internetist arvab

Täpsed tingimused ja piltide esitamine: http://joonistaja.eenet.ee
Tööde esitamise tähtaeg on 17. november 2013.

2012/2013 õppeaasta

 

7. klass

 

eRaamatud

 

8. klass

 

LOOVTÖÖD ja NutiLabor

 

LOOVTÖÖ vormistamine

 

Projekt Õpime mängu luues

 

See on turvaline IT materjalid

 

Konverentsi "21. sajandi õpilane"

"Minu eKoolikott

materjalid

 

KONKURSS

 

LOOMEKONKURSS

Kaitseministeerium ja Haridus- ja teadusministeerium kuulutavad välja laste ja koolinoorte joonistus-, multimeedia- ja kirjandivõistluse
„Minu tuleviku Eesti“.
Võistlustööde esitamise tähtaeg on 27. aprill.

 

Välja antakse kuus auhinda:

 • 3–5aastaste parim joonistus saab auhinnaks iPad 3;
 • 6–9aastaste parim joonistus saab auhinnaks iPad 3;
 • 10–14aastaste parim video saab auhinnaks iPhone 5;
 • 10–14aastaste parim kirjand saab auhinnaks iPhone 5;
 • 15–19aastaste parim video saab auhinnaks iPhone 5;
 • 15–19aastaste parim kirjand saab auhinnaks iPhone 5.

Loe täpsemalt siit

 

* Eesti Windows 8 äpp

Loe täpsemalt http://w8eesti.promorc.com

 

* Keskkonnaamet koostöös Eesti Teadusagentuuriga kutsub üldhariduskoolide 6.-9. klasside õpilasi osalema
videoklippide konkursil „Põnev loodus minu ümber“.
Eesmärk on märgata huvitavat loodust enda ümber, seda põhjalikumalt vaadelda ja uurida ning jagada saadud teadmisi ja kogemusi teistega enda tehtud videoklippide kaudu.

Tööd tuleb esitada hiljemalt 12. maiks ja tulemused kuulutatakse välja maikuu viimasel päeval

Loe täpsemalt siit

 

QR koodi loomise keskkonnad

http://goqr.me/ 

 

QR Code generator

 

Veel üks tore QR koodide loomise keskkond

http://www.visualead.com/?utm_expid=62292694-35 

Visual QR Code QR Design

 

2011/2012 õppeaasta

 

7.klass

 

8.klass

 

Projekt "Mina ja minu kodulinn" (http://projectestonia.pbworks.com)

 

ARVUTIKLASSI KODUKORD

 

FOTOKONKURSS

 

Loe http://snapshots.eu2012.dk/ 

 

Huvitavad materjalid ja vahendid 

 

Uurimus Õppimise harjumused ja veebikeskkondade kasutamine

 

 

Turvaliselt Internetis

Arvuti ja interneti turvalisuse videod (netilambad)

Veebivend 

http://www.microsoft.com/eesti/haridus/veebivend/default.mspx

 

ISESEISVAKS ÕPPIMISEKS 

Tekstitöötlus

http://math.ut.ee/~anur/arvutiopf.html 

Tekstitöötlus 

http://www.e-uni.ee/e-kursused/baas1/tekstittlus.html

Tabelarvutus

http://www.e-uni.ee/e-kursused/baas1/tabelarvutus.html

Kodulehekülje loomine

1. http://pbwiki.com  

juhend

MS PowerPoint

Esitluse loomise ja avaldamise juhend ja  näide

Veebipõhised esitlused

http://www.haikudeck.com/

 

Ristsõna

Ristsõna loomise vahendid

Ristsõna prinditav või veebipõhine

 

Plakatid

Smore juhend

 

Materjalide loomise keskkond

Tildee http://www.tildee.com/ 

Juhend http://www.tildee.com/2vn4zj

 

Video

 

Video loomise vahend

GoAnimate

https://goanimate4schools.com/public_index 

 

eRaamatud

Näited http://koolibioloogia.weebly.com/e-raamat.html

 

Veebipõhine meedia redigeerimise keskkond

http://pixlr.com/express/ 

 

Efektiivne otsing google's

http://www.rak.edu.ee/opiobjektid/otsing/index.htm

 

Targalt internetis

http://www.targaltinternetis.ee/ 

MS Office kasutamine

 

ABIKS loovtöö koostajale

 

Paroolide kontrollimise leheküljed

http://howsecureismypassword.net/ 

Parooli maatriks

http://www.passwordmeter.com/ 

 

Uuringud

 

IDEEKAART

Virtuaalne tööleht

 

LOOVTÖÖDE hindamismudelid

 

ÖÖKULLIAKADEEMIA

Matemaatika mängude töötuba

 

TURVALISED NUTISEADMED

http://e-ope.koolitus.ee/opiobjekt/index.html

Õpetajale

http://www.päriseltkavõi.ee/taiskasvanutele/opetajale

Ajaveebi keskkond väikestele

http://kidblog.org/tpk5aklass 

 

TARGALT INTERNETIS

 

Targalt Internetis viktoriin

7. veebruar 2017

 

http://noor.targaltinternetis.ee/ 

 

NETIS SÜNDINUD

http://www.netissündinud.ee/et/video.html

 

LINGID

 

Arvutiõpik http://edit.ee/index.php?option=com_content&view=article&id=14&Itemid=48

 

ANKEET

Õpilastel paluge täitke küsitlus, mis on aadressil
http://tinyurl.com/opilane2016

 

Küsimustik matemaatika

http://www.innove.ee/kysimustik/et_mate_9k

 

ÕPETAJALE

 

Arvutiõpetuse materjalid

http://study.risk.ee/ 

 

Llitsentsid

Litsentsi valimine veebiaadress

CreativeCommons - avatud sisulitsents

Attribution-Noncommercial-ShareAlike  (BY-NC-SA)

Attribution - Kohustus viidata teosele autori poolt määratud viisil

Noncommercial - Teost ei tohi kasutada ärilistel eesmärkidel

ShareAlike - Muudatusi ja tuletatud teoseid tuleb edasi levitada sama, lähedase või ühilduva litsentsi alusel

Creative Commonsi litsents
Autori Laine teos pealkirjaga Õppematerjal on kaitstud litsentsiga Creative Commonsi Autorile viitamine + Mitteäriline eesmärk + Jagamine samadel tingimustel 3.0 Eesti litsents.

 

free counters

 

provided by flash-gear.com


 

Õigused materjalile on kaitsud Creative Commons litsentsiga Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 litsentsiga. Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 Unported License.

 

Comments (0)

You don't have permission to comment on this page.