| 
  • If you are citizen of an European Union member nation, you may not use this service unless you are at least 16 years old.

  • You already know Dokkio is an AI-powered assistant to organize & manage your digital files & messages. Very soon, Dokkio will support Outlook as well as One Drive. Check it out today!

View
 

7 klass

Page history last edited by Laine 12 years, 2 months ago

1. õppepäev

Sissejuhatus ainesse

2. õppepäev

Veebipõhine päevik Ajaveeb

3. õppepäev

Ajaveebi korrastamine

Informaatika põhimõisted

1. peatükk - Esimene tutvus arvutiga

2. peatükk - Suhtlemine arvutiga

4. õppepäev

Informaatika põhimõisted

3. peatükk - Failid ja kaustad

4. peatükk - Faili- ja kausta toimingud

5. peatükk - arvutivõrgud ja Internet

5. õppepäev

Kordamine Informaatika põhimõisted

6. õppepäev

KONTROLLTÖÖ

 

7. õppepäev

Turvaliselt Internetis

8. õppepäev

Ettevõttlusnädala majandusmäng http://www.majandusmang.ee

9.õppepäev

Informaatikaviktoriin Kobras

10. õppepäev

Küberkiusamine
Koostöövahendid ja nende kasutamine

11. õppepäev

Esitlus ja hinnang

12. õppepäev

Viirused

13. õppepäev

Tekstitöötluskeskkonna analüüs 

14. õppepäev

Ajaveebi hindamine

 

II POOLAASTA

 

15. õppepäev

Tekstitöötus

 

16. ja 17. õppepäev

Tekstitöötlus

 

18. õppepäev

Tekstitöötluse kordamine

 

19.õppepäev

Kontrolltööks kordamine  

 

20. õppepäev

KONTROLLTÖÖ

I RIDA
II RIDA

 

21. õppepäev

KONTROLLTÖÖ hindamine

 

22. - 25. õppepäev

Õppefilmi loomine 

 

26. õppepäev

Õppefilmi hindamine 

 

27.õppepäev

Kodulehekülje loomine

 

HUVITAVAID vahendeid

 

Tagasi

 

Comments (0)

You don't have permission to comment on this page.