| 
  • If you are citizen of an European Union member nation, you may not use this service unless you are at least 16 years old.

  • You already know Dokkio is an AI-powered assistant to organize & manage your digital files & messages. Very soon, Dokkio will support Outlook as well as One Drive. Check it out today!

View
 

Viirused

Page history last edited by Laine 12 years, 7 months ago

Viirused
Loe läbi materjal aadressil http://web.zone.ee/arvutiviirused/

 

Vasta küsimustele
Mis on arvutiviirus? Milliste viirustega oled sina kokku puutunud?
Mille järgi saad aru või oletad, et arvuti on viirusega nakatunud?
Millist liiki arvutiviirusi sa tead? Too näiteid.
Mis on Trooja hobune ehk troojalane? Mille poolest on ta ohtlik?
Milliseid arvutit ohustavaid programme on peale viiruste? Kuidas need levivad?
Kuidas vältida viiruste sattumist arvutisse?
Kuidas kontrollida arvutit viiruste olemasolu suhtes? Kuidas toimida, kui viirusetõrjeprogramm avastab kontrollides viiruse?
Miks on vaja värskendada viiruste andmebaasi? Kuidas seda teha?
Kui tihti peaks arvutit viirusetõrjeprogrammiga kontrollima? Kui tihti tuleks viirustõrjeprogrammi andmebaasi värskendada?

 

VASTUSED küsimustele sisesta oma Ajaveebi.

Artikli nimeks pane "Viirused"

 

Vastused leiad Peatükk 10 "Viirused ja nende tõrje" aadressilt
http://edit.ee/yles_00.htm

Kontrolli oma teadmisi
http://laste.arvutikaitse.ee/est/html/quiz_ks2.htm
http://laste.arvutikaitse.ee/est/html/quiz_ks3.htm

Comments (0)

You don't have permission to comment on this page.