| 
  • If you are citizen of an European Union member nation, you may not use this service unless you are at least 16 years old.

  • You already know Dokkio is an AI-powered assistant to organize & manage your digital files & messages. Very soon, Dokkio will support Outlook as well as One Drive. Check it out today!

View
 

Küberkiusamine

Page history last edited by Laine 8 years, 1 month ago

Loe küberkiusamise kohta aadressidelt

http://noor.targaltinternetis.ee/kuber-kiusamine/

 

Loe autoriõiguste kohta

http://et.wikipedia.org/wiki/Autori%C3%B5igus

http://www.hkhk.edu.ee/autorioigus/index.html 

 

Koosta veebipõhine esitlus küberkiusamise ja autoriõiguste kohta.

1. mis on küberkiusamine?

2. iseloomusta kiusajat

3. iseloomusta ohvrit

4. mida teha kui sind kiusatakse

5. mida teha kui Sinu sõpra kiusatakse

6. mis on autoriõigused

 

Esitluse slaidid:

1. slaid

Tiitelslaid (teema, esitluse looja eesnimi ja perenimi, klass, kool)

2. slaid

Küberkiusamine (siia kirjuta, mis on küberkiusamine)

3. slaid

Küberkiusaja (siia kirjuta, mis iseloomustab küberkiusajata, kuidas ta käitub)

4. slaid

Ohver (siia kirjuta, mis iseloomustab ohvrit, kuidas ta käitub)

5. slaid

Kiusatava meelespea (siia kirjuta, mida peaksid tegema kui Sind kiusatakse)

6. slaid

Kiusatav sõber (siia kirjuta, mida peaksid Sina tegema, kui Sinu sõpra kiusatakse)

7. slaid

Autoriõigused

8. slaid

Kasutatud allikad (lehekülje nimi - aadress- lugemise kuupäev)

 

Esitluse loomiseks võid kasutada keskkondi

* prezi.com - juhend

Prezis konto ja esitluse loomise samm-sammuline juhend

* mindomo.com - juhend

 

Anna oma esitlusele hinnang.

Hinnang sisesta oma AJAVEEBI.

Artiklile pane nimeks "Hinnang esitlusele"

Esitluse hindamise mudel on aadressil

 

https://opetaja.edu.ee/hindamismudelid/index.php?tegevus=mudel&hmid=622

 

Hinnangu vormistamise näide

1. Avaleht - 5 punkti

Selgitus: Korrektne ja sisaldab nõutud osi - teema, esitluse looja eesnimi ja perenimi, klass, kool

2. Teema - 4 punkti

Selgitus: Esitlusel on eesmärk ja teema, kuid sisaldab elemente, mis võivad teemast kõrvale kalduda.

..................................

..................................

..................................

 

KOKKU

......... punkti

HINNE: .....

 

 

-----------------------------------------------------------------------------------

7. klass

Esitluse kavand loo google docsi

docs.google.com - JUHEND

 

Esitluse kavand ja valmis esitlus (mis on loodud, kas prezi.com või mindomo.com keskkonnas) ajaveebi (kasuta selleks embed-koodi).

Ajaveebis pane kavandi artikli nimeks "KÜBERKIUSAMINE ja AUTORIÕIGUSED kavand"

ja esitluse artikli nimeks "KÜBERKIUSAMINE ja AUTORIÕIGUSED"

 

VAATA JUHENDIT google.docs keskkonnas ühistöö kohta.

 

Esitluse hindamise mudel on aadressil

http://koolielu.edu.ee/hindamismudelid/index.php?tegevus=print&hmid=622 

 

LISAKS:

Esitluse loomine MS PowerPointis

Comments (0)

You don't have permission to comment on this page.