| 
  • If you are citizen of an European Union member nation, you may not use this service unless you are at least 16 years old.

  • You already know Dokkio is an AI-powered assistant to organize & manage your digital files & messages. Very soon, Dokkio will support Outlook as well as One Drive. Check it out today!

View
 

Tekstitöötlus

Page history last edited by Laine 11 years, 2 months ago

 

1. Dokumendi loomine

Vaata juhendit aadressil

http://office.microsoft.com/et-ee/word-help/HA010368877.aspx?CTT=5&origin=HA010370239 

ÜLESANNE

Loo juhendi põhjal oma dokument ja salvesta see nimega

Harjutus

Dokument salvesta omanimelisse kausta, mis peaks asuma kaustas Kasutaja.

Harjutusse sisesta esimese teemana juhendid, kuidas dokumenti luua ja pealkirjaks pane "Dokumendi loomine"

 

2. Teksti sisestamise reeglid

Ava link

http://www.koolielu.edu.ee/kyllin/materjalid/Teksti_sisestamise_reeglid.pdf

ja tee vihikusse märkmed, kuidas teksti sisestatakse

ÜLESANNE

Oma märkmed, mis Sa vihikusse kirjutasid, sisesta dokumenti

Harjutus

Teisele teemale pane nimeks "Sisestamise reeglid"

 

3. Dokumendi seaded

Ava link

http://www.koolielu.edu.ee/kyllin/materjalid/tekstitootlus_seaded.pdf 

ja tee vihikusse märkmed dokumendi seadete muutmise kohta.

ÜLESANNE

Oma märkmed, mis Sa vihikusse kirjutasid sisesta dokumenti

Harjutus

Kolmandale teemale pane nimeks "Seaded"

 

4. Teksti kujundamine

Ava link ja tee vihikusse märkmed teksti kujundamise kohta

http://www.koolielu.edu.ee/kyllin/materjalid/teksti_kujundamine1.pdf 

 

ÜLESANNE

Oma märkmed, mis Sa vihikusse kirjutasid sisesta dokumenti

Harjutus

Neljandale teemale pane nimeks "Kujundamine"

 

ÜLESANNE

 

 

 

TÖÖ VORMISTUS
Kiri – töö kirjastiil on Times New Roman, kirja suurus on standardne, st 12 punkti, reavahe 1,5.
Veerised – ülemine ja alumine veeris on 2,5 cm, paremal 2 cm, vasakul 3,5 cm.
Joondamine – tekst joonda kahest, st nii paremast kui ka vasakust servast.
Leheküljenumbrid paiknevad all keskel. Tiitellehte ei nummerdata, kuigi loendatakse, st leheküljenumbrid algavad tiitellehele järgneval leheküljel numbriga 2.
Pealkirjad – kasuat automaatset pealkirjastamist - pealkiri vormista Pealkiri1 stiiliga.
Kui pealkiri on eraldi real, siis pealkirja lõpus punkti ei ole.

 Iga teema algab uuelt leheküljelt - Uuele leheküljele lood käsuga [Ctrl]+[Enter]

 

Loo dokumendile sisukord (Viited ->Sisukord)

ja tiitelleht

 

Tiitellehele kirjutatakse

  • kooli nimi, mille juures töö on tehtud,
  • töö pealkiri,
  • töö autor ja juhendaja ees- ja perekonnanimi,
  • töö teostamise koht ja aasta.

 

Loodud dokument salvesta ka  http://docs.google.com keskkonda 

 

AJAVEEBI tee artikkel kokkuvõttega, kuidas luuakse Word'i dokumenti, sisestatakse teksi ja kujundadtakse lehekülge.

Artikli pealkirjaks pane

Dokumendi loomine, teksti sisestamine ja kujundamine

 

TEKSTITÖÖTLUSE õpetused

http://www.vkg.werro.ee/krista/konspektid/tekstitootluse_konspekt_msw.pdf 

 

http://office.microsoft.com/et-ee/word-help/ 

 

Comments (0)

You don't have permission to comment on this page.