| 
  • If you are citizen of an European Union member nation, you may not use this service unless you are at least 16 years old.

  • You already know Dokkio is an AI-powered assistant to organize & manage your digital files & messages. Very soon, Dokkio will support Outlook as well as One Drive. Check it out today!

View
 

Tekstitöötlus 2

Page history last edited by Laine 12 years, 5 months ago

Tabeli loomine

ÜLESANNE 1

Ava uus dokument.

Tee sellesse OMA tunniplaan.

Tunniplaan loo alloleva näite põhjal.

Nr
Kell
Esmaspäev
Teisipäev
Kolmapäev
Neljapäev

Reede

1 8.00-8.45 Eesti keel Matemaatika Eesti keel Füüsika Eesti keel
2 8.55-9.40 Kirjandus Füüsika Matemaatika Eesti keel Inimeseõpetus
3 9.50-10.35 Matemaatika Eesti keel Keemia Matemaatika Matemaatika
4 10.50-11.35 Füüsika Inimeseõpetus Kehaline kasvatus Loodusõpetus Kirjandus
5 11.50-12.35 Keemia Loodusõpetus Muusika   Kehaline kasvatus
6 12.50-13.35          
7 13.45-14.30          

 

 

Tabeli loomiseks

  1. Klõpsa kohta, kuhu soovite tabeli lisada.
  2. Klõpsa menüü Lisa ->Tabelid ->Tabel
  3. valige väljal Tabeli lisamine hiirega lohistades soovitud ridade ja veergude arv.  

Salvesta tunniplaaniga dokument oma kausta ja pane nimeks Tunniplaan

 

AJAVEEBI tee artikkel kokkuvõttega, kuidas tekstidokumendis tabeleid lisada ja kujundada.

Artikli pealkirjaks pane

Tabel

 

ÜLESANNE 2

Praktiline ülesanne 

Salvesta harjutusfail arvutisse oma kausta.

Ava harjutus ja täida selles olevad ülesanded.

 

 

AJAVEEBI tee artikkel kokkuvõttega praktilise harjutuse käigus omandatud uute oskuste kohta.

Artikli pealkirjaks pane

Praktiline harjutus

Comments (0)

You don't have permission to comment on this page.