| 
  • If you are citizen of an European Union member nation, you may not use this service unless you are at least 16 years old.

  • You already know Dokkio is an AI-powered assistant to organize & manage your digital files & messages. Very soon, Dokkio will support Outlook as well as One Drive. Check it out today!

View
 

Fotojutustus

Page history last edited by Laine 9 years, 2 months ago

 

Fotojutustuse loomine ja ajaveebi vistutamine

1. Ülesanne

Koosta fotojutustus ühe taime arnegust

Sa tegid kuuel nädalal pilte looduse arengust.

 

Vali välja üks taim, mille kohta fotojutustuese lood.

Esimene leht- pilt taimest ja taime nimi,

Teine leht -  Pilt taimest ja taime iseloomustav kirjeldus

Kolmas leht - pilt taimest ja kuupäev

Neljas leht - pilt taimest ja kuupäev

Viies leht - pilt taimest ja kuupäev

Kuues leht - pilt taimest ja kuupäev

Seitsmes leht - pilt taimest ja kuupäev

Kaheksass leht - pilt taimest ja kuupäev

Üheksas  leht - Pilt taimest ja esimene küsimus

Kümnes leht - Pilt taimest ja teine küsimus

Üheteistkümnes leht - Pilt taimest ja kolmas küsimus

Kaheteistkümnes leht - fotojutustuse looja andmed (nimi, kool, klass) ja allikad

 

Valmis fotojutustus avalda ja embeedi ajaveebi.

 

ANNA HINNANG OMA FOTOJUTUSTUSELE.

Hindamisel kasuta hindamismudelit

http://koolielu.edu.ee/hindamismudelid/index.php?tegevus=print&hmid=1096

Hinnangu sisestad sama postituse kommentaaridesse, kus oled avaldanud fotojutustuse.

 

NÄIDE hinnangu vormistamiseks

Fotojutustuse teema: Nartsiss

1. Avaleht ja viimane lehet - 3 punkti

Selgitus: Avaleht ja viimane leht on korrektselt vormiatatud ja sisaldavad nõutud osi.

2. Teema- 2 punklti

Selgitus: Fotojutustuse kandub kohati teemast kõrvale.

JNE

 

PhotoPeach

Veebiaadress

http://photopeach.com/

 

Juhendid

  1. Photo Peach
  2. Photopeach juhend

 

Näide:

NARTSISS
Nartsiss on PhotoPeach

 

2. Ülesanne

Koosta fotojutustus ühe taime õppimiseks

 

Esimene leht- pilt taimest ja taime nimi,

Teine leht - asukoha kaart

Kolmas leht- taime üldkirjeldus

Neljas leht- pilt õisikust, õiest ja kirjeldus

Viies leht - pilt lehest, lehestikust ja kirjeldus

Kuues leht -pilt viljast, viljadest ja kirjeldus

Seitsmes leht, kaheksas leht jne - kirjeldus vilja kasutamisest

järgmine leht - kirjeldus taime kasutamisest

järgmine leht "Kordamisküsimused"- küsimused materjali kordamiseks

järgmine leht "Enesekontroll" - vastused kordamisküsimustele

järgmine leht "Allikad" - nimekiri kasutatud materjalidest ja nende aadressid

järgmine leht - materjali loojad - nimed, kool, klass, kuupäev ja aasta

Kui soovid luua hästi põhjalikku materjali, siis lisa vastavalt vajadusele lehekülgi.

EDU huvitava ja kauni materjali loomisel!

 

NÄIDE

PhotoPeach

Veebiaadress

http://photopeach.com/

 

Juhendid

  1. Photo Peach
  2. Photopeach juhend

Näide

Harilik pihlakas on PhotoPeach

 

 

Comments (0)

You don't have permission to comment on this page.