| 
  • If you are citizen of an European Union member nation, you may not use this service unless you are at least 16 years old.

  • Finally, you can manage your Google Docs, uploads, and email attachments (plus Dropbox and Slack files) in one convenient place. Claim a free account, and in less than 2 minutes, Dokkio (from the makers of PBworks) can automatically organize your content for you.

View
 

Eneseanalüüs

Page history last edited by Laine 8 years ago

 

Eneseanalüüs sisesta ajaveebi uue artiklina.

Artikli teemaks sisesta "Mängu loomise eneseanalüüs"

Vasta järgmistele küsimustele:

1. Mida õppisid õppemängu kavandades ja luues?

     Millised oskused omandasid tehnoloogia kasutamise osas?

     Millised teadmised omandasid ainealaselt?

     Millisel aadressil on mängude loomise juhendid?

     Millisel aadressil on Sinu mäng (mängude lehekülg)?

     Mida seda mängu mängides õppida saab?

2. Mis meeldis kõige enam õppemängu luues?

3. Mis oli kõige raskem?

4. Mida teeksid järgmine kord teisiti?

5. Mida soovitad klassikaaslase, kui ta hakkab tegema õppemängu?

 

 

Tagasi

Comments (0)

You don't have permission to comment on this page.