| 
 • If you are citizen of an European Union member nation, you may not use this service unless you are at least 16 years old.

 • You already know Dokkio is an AI-powered assistant to organize & manage your digital files & messages. Very soon, Dokkio will support Outlook as well as One Drive. Check it out today!

View
 

Videoklipi loomine

Page history last edited by Laine 10 years, 7 months ago

Videoklipi  loomine

Videoklipi teemaatika

"Tehke järele, see on nii lahe!“

selgitate ja näitate praktilise tegevusega, kuidas saab mingisugust objekti või nähtust uurida ja mida võiks uurimustulemustest järeldada.

Uurimisnäiteid:

 • jälje suuruse muutumine sulamisprotsessi käigus;
 • erinevate samblike esinemine puutüvel kõrge/madala õhusaastusega piirkonnas;
 • konnakulleste areng;
 • seemnest taimeks;
 • liiklustiheduse ja õhu saastatuse seosed;
 • vee kvaliteedi hindamine
 • jne.

 

2. “Õhtusesse uudistesaatesse”

Selles kategoorias tutvustate oma kodukohas asuvat huvitavat loodus- või keskkonnaobjekti või -nähtust.

Videoklipp peaks huvi pakkuma laiemale vaatajaskonnale ning jagama konkreetsest kohast või sündmusest lisateavet.

Teemanäiteid:

 • jääminek Pedja jõel;
 • metskitsede pulmatantsurada;
 • nõialuuad kasel;
 • karstiala imed;
 • saabuvad rändlinnud;
 • mis riivab silma
 • jne

 

Moodustage 3-liikmelised meeskonnad

 

Ülesanne 1

Pange kirja teema, mille kohta te filmi loote.

Mõelge, kuidas filmi loote

     1. filmite mõnd tegevust,

     2. loote filmi kaadrite põhjal,

     3. loote filmi piltide põhjal.

Pange kirja, milliseid vahendeid ja tarkvara kasutate

 

Oma tegevused vormistate http://docs.google.com keskkonda ühisdokumenti, millele panete nimeks oma filmi teema ja jagate selle meeskonna liikmetega ning õpetajaga

 

Ülesanne 2

Pange kirja filmi stsenaarium (sisestate selle loodud ühisdokumenti)

 

Ülesanne 3

Filmige või looge kaadrid

Kaadrid:

Esimene kaader: filmi teema

Teine kaader: sissejuhatus

Kolmas jne. kaader: teemaarendus

Eelviimane kaader: filmi tegijate nimed, klass, kool

Viimane kaader:  kasutatud allikad ja materjalid,

 

Ülesanne 4a

Filmi monteerimine (monteerimiseks kasutage tarkvara Windovs Live Movie Maker

Juhend http://ivar73.planet.ee/moviemaker/ 

 

Ülesanne 4b 

kui te ei ole tegevust filminud

Pange kirja tekst, mille põhjal loote helifailid (ühisdokumenti).

Heli salvestamine (heli salvestamiseks kasutage tarkvara Helisalvesti)

 

Ülesanne 5

Filmi laadimine YouTube keskkonda

(märksõna tyripk)

 

Ülesanne 6

Videoklipp embeedi ajaveebi

Embeedimiseks ajaveebi

1. ava YouTube.com keskkonnas oma videoklipp

2. klõpsa lingil "Jaga"

3. klõpsa lingil "Manusta"

4. kopeeri genereeritud embeedimise kood

5. loo ajaveebis uus artikkel

6. sisesta artiklile pealkiri

7. ava artikli sisestamise lehekülg "HTML" lisamise vaates (selleks klõps alamlehe nimel "HTML")

8. kleebi siia embeedimise kood

9. ava artikli sisestamise lehekülg "Koostamise" vaates

10. avalda artikkel.

 

 

Comments (0)

You don't have permission to comment on this page.