| 
  • If you are citizen of an European Union member nation, you may not use this service unless you are at least 16 years old.

  • You already know Dokkio is an AI-powered assistant to organize & manage your digital files & messages. Very soon, Dokkio will support Outlook as well as One Drive. Check it out today!

View
 

NutiLabor

Page history last edited by Laine 9 years, 4 months ago


TEGEVUSED:

1. Õpilase loovad õppematerjale teemal "eKoolikott"

     1.1 Veebipõhised õppematerjalid

          1.1.1 Õppevideod

          1.1.2 Õppemängud

    1.2  Materjalid nutitelefoni abil õppimiseks

          1.2.1 QR koodiga avatavad õppematerjalid

2. osalemine rahvusvahelises eTwinning projektis Culture through programming - CuThPro  5. c klassi õpilased 

3. Informaatikaolümpiaadiks valmistumine

4. Konkursid

    4.1 EENeti arvutijoonistusvõistlus

   4.2 ProgeTiigri konkurss „Tuleviku õpperuum 2050“

5. programmeerimine

     5.1 Scratch http://www.tud.ttu.ee/~vilip/Scratch/Juhend/Scr_juhend14_P.html 

     5.2 KODU http://progekodu.weebly.com/kodu-game-labi-kodulehekuumllg.html

NutiLabori programmeerijad vabariikliku konkursi "Tuleviku klassiruum 2050" eelvoorus, mis toimus Väätsa Põhikoolis
Meie koolist esitlesid oma töid
Andero Lavrinenko 5. c klassist http://tpkprogejad.blogspot.com/ 
Kristo Männa ja Kervin Lukas 9. b klassist http://rpgmang.weebly.com/

6. Kooli "DigiPööre"  

"DigiNädal" http://www.tyripk.ee/index.php/1266-diginadal 

 

Ringi toimumise aeg

Kolmapäev 7. ja 8. tund

 

ÕPPEPÄEVAD

1. õppepäev

Sissejuhatus, ajaveebi loomine

2. õppepäev

Tutvumine programmeerimise Scratch tarkvaraga ja materjalidega

http://www.progetiiger.ee/scratchi-materjalid

3. Õppepäev

Progejate ajaveebi  ja kodulehekülje loomine

http://tpkprogejad.blogspot.com/ 

http://rpgmang.weebly.com/

4. õppepäev

"Tuleviku klassiruum 2050" stsenaariumi loomne

5. õppepäev

Programmide ja ajaveebi täiendamine

6. õppepäev

Programmide ja ajaveebi täiendamine

7 . õppepäev

NutiLabori programmeerijad vabariikliku konkursi "Tuleviku klassiruum 2050" eelvoorus, mis toimus Väätsa Põhikoolis
Meie koolist esitlesid oma töid
Andero Lavrinenko 5. c klassist http://tpkprogejad.blogspot.com/ 
Kristo Männa ja Kervin Lukas 9. b klassist http://rpgmang.weebly.com/

 

NutiLabori töötuba Mobiiliäppide loomine

 

ÕPPEMATERJALID programmeerimise õppimiseks

 

ProgeTiigri lehekülg

Phyton õppematerjal

 

Comments (0)

You don't have permission to comment on this page.