| 
  • If you are citizen of an European Union member nation, you may not use this service unless you are at least 16 years old.

  • Whenever you search in PBworks, Dokkio Sidebar (from the makers of PBworks) will run the same search in your Drive, Dropbox, OneDrive, Gmail, and Slack. Now you can find what you're looking for wherever it lives. Try Dokkio Sidebar for free.

View
 

NutiLabor

Page history last edited by Laine 7 years, 8 months ago


TEGEVUSED:

1. Õpilase loovad õppematerjale teemal "eKoolikott"

     1.1 Veebipõhised õppematerjalid

          1.1.1 Õppevideod

          1.1.2 Õppemängud

    1.2  Materjalid nutitelefoni abil õppimiseks

          1.2.1 QR koodiga avatavad õppematerjalid

2. osalemine rahvusvahelises eTwinning projektis Culture through programming - CuThPro  5. c klassi õpilased 

3. Informaatikaolümpiaadiks valmistumine

4. Konkursid

    4.1 EENeti arvutijoonistusvõistlus

   4.2 ProgeTiigri konkurss „Tuleviku õpperuum 2050“

5. programmeerimine

     5.1 Scratch http://www.tud.ttu.ee/~vilip/Scratch/Juhend/Scr_juhend14_P.html 

     5.2 KODU http://progekodu.weebly.com/kodu-game-labi-kodulehekuumllg.html

NutiLabori programmeerijad vabariikliku konkursi "Tuleviku klassiruum 2050" eelvoorus, mis toimus Väätsa Põhikoolis
Meie koolist esitlesid oma töid
Andero Lavrinenko 5. c klassist http://tpkprogejad.blogspot.com/ 
Kristo Männa ja Kervin Lukas 9. b klassist http://rpgmang.weebly.com/

6. Kooli "DigiPööre"  

"DigiNädal" http://www.tyripk.ee/index.php/1266-diginadal 

 

Ringi toimumise aeg

Kolmapäev 7. ja 8. tund

 

ÕPPEPÄEVAD

1. õppepäev

Sissejuhatus, ajaveebi loomine

2. õppepäev

Tutvumine programmeerimise Scratch tarkvaraga ja materjalidega

http://www.progetiiger.ee/scratchi-materjalid

3. Õppepäev

Progejate ajaveebi  ja kodulehekülje loomine

http://tpkprogejad.blogspot.com/ 

http://rpgmang.weebly.com/

4. õppepäev

"Tuleviku klassiruum 2050" stsenaariumi loomne

5. õppepäev

Programmide ja ajaveebi täiendamine

6. õppepäev

Programmide ja ajaveebi täiendamine

7 . õppepäev

NutiLabori programmeerijad vabariikliku konkursi "Tuleviku klassiruum 2050" eelvoorus, mis toimus Väätsa Põhikoolis
Meie koolist esitlesid oma töid
Andero Lavrinenko 5. c klassist http://tpkprogejad.blogspot.com/ 
Kristo Männa ja Kervin Lukas 9. b klassist http://rpgmang.weebly.com/

 

NutiLabori töötuba Mobiiliäppide loomine

 

ÕPPEMATERJALID programmeerimise õppimiseks

 

ProgeTiigri lehekülg

Phyton õppematerjal

 

Comments (0)

You don't have permission to comment on this page.