| 
  • If you are citizen of an European Union member nation, you may not use this service unless you are at least 16 years old.

  • You already know Dokkio is an AI-powered assistant to organize & manage your digital files & messages. Very soon, Dokkio will support Outlook as well as One Drive. Check it out today!

View
 

Tekstitöötlus - harjutus2

Page history last edited by Laine 10 years, 6 months ago

Loo tekstidokument, salvesta oma kausta ja pane sellele nimi „Tekst_eesnimi“

1. Kopeeri Järvamaa infoportaalist (jarva.ee, 17.märts 2012) artikkel „Türi disaineri kollektsioon tunnistati Eesti parimate hulka“. 
Kujunda tekst järgmiselt:

a)      Pealkiri- kirja suurus 14pt, paks, font Calibri, joondus keskel. Pealkirja alla lisa fotode autori nimi ja kuupäev, millal artikkel on koostatud- Calibri, 10pt, paremjoondus

b)     Artikli tekst laadiga Normaal- kirja suurus 12 pt, tavaline, Calibri, rööpjoondus, reavahe 1,5 pt, peale lõiku vahe 6pt

c)      Hindajate nimed täpploendina

d)     Lehe veerised alt ja ülalt 2cm, vasakult 3cm ja paremalt 2,5cm

2. Lisa pilt. Pilt paiguta tihedalt teksti paremasse serva hindajate loendi kõrvale, nii et pildi laius oleks umbes pool teksti laiusest

3. Artikli lõppu lisa tabel, milles on võitjate nimed vanuseklasside kaupa. Vajadusel lisa tabelisse ridu juurde

Vanuseklass

Võitja nimi

Kool

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

a)      Tabeli pealkirjaks pane „MoeP.A.R.K." 2012 võitjad- kirja suurus 12pt, rasvane, Calibri, vasakjoondus

b)     Tabeli lahtrite pealkirjad kaldkirjas ja joondatud keskele, kirja suurus 11pt, kaldkiri, Calibri

c)      Tabeli lahtrites kirjasuurus 11, Calibri, vasakjoondus

4. Kogu töö peab mahtuma lehele 4A

5. Töö päisesse kirjuta oma nimi ja jalusesse lisa automaatne kuupäev

     

    Comments (0)

    You don't have permission to comment on this page.