| 
  • If you are citizen of an European Union member nation, you may not use this service unless you are at least 16 years old.

  • You already know Dokkio is an AI-powered assistant to organize & manage your digital files & messages. Very soon, Dokkio will support Outlook as well as One Drive. Check it out today!

View
 

Tabel2

Page history last edited by Laine 10 years, 4 months ago

Ülesanne 2

Firma „Metsamees“ palgaleht.

 Andmed firma töötajate ühe kuu teenistuse kohta on järgmised:

Mait töötas    125h   tunnihind 4,5€/h      preemia 70€

Tiit                  165h                      4,0€/h

Lembit            116h                      3,2€/h     preemia 60€

Jaan                155h                      6,5€/h     preemia 80€

Kalle               102h                      3,5€/h

Jüri                 85h                        4,5€/h     preemia 40€

Taavi              55h                        4,5€/h

Nimi

Tunnid

Tunni

hind

Preemia

Arvestatud (bruto) palk

Töötus-kindlustus

Pensioni-kindlustus

Maksustatav tulu

Tulumaks

Välja maksta (neto) palk

 

  1. Täida tabel andmetega ja arvuta vajalikud summad. NB! Brutopalgast on 144€ maksuvaba. Maksuvaba on ka töötuskindlustus ( 1% brutopalgast) ja pensionikindlustus (2% brutopalgast). Ülejäänud osalt makstakse tulumaksu 21%.
  2. Ümarda arvud 2 kümnendkohaga ja  lisa rahaühikud.
  3. Jooni tabel.
  4. Järjesta nimekiri töötajate nimede tähestikulises järjekorras
  5. Joonesta 2 sektordiagrammi, mis näitavad  suurima ja vähima palga jaotumist maksudeks ja kättesaadavaks palgaks. Diagrammidele pane pealkirjad ja legend, millelt oleks jaotus %-des näha.
  6. Kontrolli, et palgaleht koos diagrammidega mahuks ühele lehele.
  7. Loo eraldi diagrammi lehele tulpdiagramm, millel on firma töötajate arvestatud (bruto) palk. Diagrammilehele pane nimeks „Brutopalk“ ja diagrammile pane pealkirjaks „Metsameeste palk“ ja lisa väärtused nii telgedele kui ka tulpadele.

Salvesta töö nimega tabelarvutus_perekonnanimi oma kausta

Comments (0)

You don't have permission to comment on this page.