| 
  • If you are citizen of an European Union member nation, you may not use this service unless you are at least 16 years old.

  • You already know Dokkio is an AI-powered assistant to organize & manage your digital files & messages. Very soon, Dokkio will support Outlook as well as One Drive. Check it out today!

View
 

Hinnang ajaveebile 2014

Page history last edited by Laine 10 years, 1 month ago

Iga õpilane annab oma ajaveebile hinnangu.

Ajaveebi hindamiseks kasuta hindamismudelit

http://koolielu.edu.ee/hindamismudelid/index.php?tegevus=print&hmid=775

 

Hinnangu ajaveebile sisestad artiklina, millele paned nimeks "Hinnang ajaveebile"

AJAVEEBIS peab olema 15 artiklit, mis annavad ülevaate, mida nendes tundides õpiti ja millised oskused selles tunnis omandasid Sina. Iga artikli nimeks peab olema tunni teema.

 

Hinnangut andes pead kõiki hindamismudelis olevaid kriteeriume kommenteerima.

Soovitus: kirjuta hinnang enne vihikusse ja seejärel sisesta kommentaaridesse

Näide

Hinnang ajaveebile

1. Kujundus - Ajaveebil on väga hea praktiline kujundus, taust on sobilik ja kirjastiil on loetav - 4 punkti.

Selgitus: Ajaveebi kujundus on väga hea, kiri on taustast hästi eristuv,

2. Sisu- Üks artikkel on puudu, esitatud informatsioon on korrektne ja arusaadav, artiklid põhjalikud ja annavad hea ülevaate oskustest, mis on antud teema õppimisel saavutatud - 3 punkti

Selgitus: Puudu on artikkel teemal "Minu lemmikmäng Internetis", üldiselt on artiklid põhjalikud ja annavad hea ülevaate oskustest, mis on informaatika õppimisel saavutatud

JNE

Nii anna punktid ja selgitus kõigile kriteeriumitele

Comments (0)

You don't have permission to comment on this page.