| 
  • If you are citizen of an European Union member nation, you may not use this service unless you are at least 16 years old.

  • You already know Dokkio is an AI-powered assistant to organize & manage your digital files & messages. Very soon, Dokkio will support Outlook as well as One Drive. Check it out today!

View
 

5 klass

Page history last edited by Laine 8 years, 6 months ago

I POOLAASTA

 

1. õppetund SISSEJUHATUS AINESSE

* Arvutiklassi kodukord

* Ajaveebi loomine

Ajaveebi loomine keskkonda

http://en.over-blog.com/ 

http://blog.com/ 

Ajaveebi aadress loo kujul

eesnimiperenimi5aklass

Ajaveebi nimeks pane

Eesnimi informaatika ajaveeb

Loo ajaveebi esimene artikkel, millele paned pealkirjaks "Informaatika esimene tund"

Kirjuta sinna lühidalt,

1. kuidas Sa kasutad tehnoloogiat õppimisel ja vabal ajal

2. mida Sa tahaksid Informaatikas õppida

 

* Internet ja turvalisus

Kontrolli oma teadmisi SIIN

 

AJAVEEBID

 

2. õppetund - Ajaveebi korrastamine ja  joonistusvõistlus

1. Ajaveeb korrastada - kui Sul seda veel ei ole, siis tee see valmis ja sisesta sinna esimene artikkel (vaata esimest tundi)

2. Joonistusvõistluse juhendiga tutvumine. Juhend on aadressil http://joonistaja.eenet.ee

Ajaveebi tee artikkel "Joonistusvõistlus"

Sisuks kirjuta

1. Mina valisin teema
...........................................
2. Mina valisin vahendi (sisesta vahendi aadress)

...............................................................

3. Joonistuse kavand

..............................................

JOONISTUSe mustand avaldada ajaveebis 6. oktoobriks

JOONISTUS konkursil osalemiseks peaks olema valmis 3. novembriks

 

3. õppetund JOONISTUSVÕISTLUSE TÖÖ JAOKS VAHENDI KATSETAMINE

Vali joonistamise vahend ja tee selle abil oma joonistuse mustand.

Salvesta oma töö ja lisa see oma ajaveebi.

Kui sa tegid oma joonistuse veebipõhise vahendiga, siis kleebi ajaveebi selle aadress,

kui sa aga tegid arvutis, siis lisa see ajaveebi pildina

Joonistamise vahendid

Vaata ka siit  vahendeid ja nende vahendite kasutamise juhendeid

 

VAATA JOONISTAMISE VÕTTEID

 

4. õppetund JOONISTUSVÕISTLUSE MUSTANDI JOONISTAMINE

 

5.õppetund - JOONISTUSE LÕPETAMINE

1. Lõpeta oma joonistus ja lae see ajaveebi ning sisesta postituse pealkirjaks oma joonistuse teema

 

2. Anna hinnang oma naabri joonistusele.
Hinnang sisesta naabri ajaveebi joonistuse alla kommentaaride lahtrisse.

Hinnangu andmisel lähtu järgmistest küsimustest:

1. kas joonistus vastab teemale? Põhjenda.

2. kas joonistuse loomisel on kasutatud asjakohaseid võtteid? Põhjenda.

3. miks Sulle see joonistus meeldib? Põhjenda.

4. kas naabri joonistuse võiks saata joonistuste võistlusele? Põhjenda.

5. mis hinde Sina sellele joonistusele paneksid? Põhjenda.

 

6. õppetund - JOONISTUSE JA KOMMENTAARID

Joonistuse ja kommentaari hindamine

 

7. õppetund - LIITREAALSUS

Liitreaalsus on reaalse keskkonna ning virtuaalse keskkonna kombinatsioon.

1. Täida ülesanded 

2. Ajaveebi sisesta postitus liitreaalsusest, millele paned pealkirjaks "Liitreaalsus"

Postituses anna ülevaade,

1. mis on liitreaalsus

2. lisa veebviide liitreaalsuse keskkonnast, mida Sina kasutasid

3. lisa pilt oma liitreaalsusest

 

8. õppetund - PROGRAMMEERIMINE

Õppematerjalid on aadressil http://progekodu.weebly.com/

 

9. õppetund - KÜBERKIUSAMINE

Mis on küberkiusamine ja kuidas tunda ära küberkiusamist.

Tee ajaveebi artikkel „KÜBERKIUSAMINE“

Kasuta selleks töölehte 

 

10. õppetund - KÜBERKIUSAMINE ja AUTORIÕIGUSED

Veebipõhise esitluse loomine teemal

"Küberkiusamine ja autoriõigused"

Juhend

 

11. õppetund -VEEBIPÕHISE ESITLUSE LÕPETAMINE

Veebipõhise esitluse loomine ja avaldamine ajaveebis 

Juhend

 

12. õppetund ARVUTI AJALUGU

Vaata videosid arvuti arengust

Video 1.  
Moraes, M. (2009). The History of Computer Hardware. Külastatud aadressil http://youtu.be/WU_Xfk3rWvA.

Video 2.  
COMPUTERS TIMELINE (2008). Külastatud aadressil http://youtu.be/12i3s6rZW-A.

Video 3. 
Windows History (Windows 1.0 - Windows 8) (2013). Külastatud aadressil http://youtu.be/aqkkByP8RDM.

Ülesanne

Võrdle, millised olid arvutid minevikus ja millised on need tänapäeval.
Too välja 3 sarnasust ja 3 erinevust.

Oma mõtted avalda ajaveebis. Artikli nimeks kirjuta "Arvutite ajalugu"

 

13. õppetund AJAVEEB

* Ajaveebi korrastamine

Ajaveebis peab olema vähemalt 8 - 10 artiklit (postitust)

 

* Hinnangu andmine ajaveebile.

Hinnangu andmisel kasuta ajaveebi hindamismudelit

Hinnang sisesta oma ajaveebi ja postituse nimeks kirjuta "Hinnang ajaveebile"

Hinnangu sisestamisel lähtu järgmisest näitest:

1. Kujundus
Ajaveebil on väga hea praktiline kujundus, taust on sobilik ja kirjastiil on loetav  - 4 punkti

2. Sisu
Mõned artiklid on puudu, esitatud informatsioon on kohati ebaselge, artiklid annavad ülevaate oskustest, mis on antud teema õppimisel saavutatud - 2 punkti

JNE

Kokku ........punkti

Hinne ........

 

14. õppetund ARVUTI OSAD

Arvuti osade õppimiseks vaata esitlust ARVUTI.ppt 

Kontrolli oma teadmisi Test1 ja Test2

Kirjuta ajaveebi artikkel "Arvuti ehitus"

Artiklis vasta järgmistele küsimustele:

Millistest osadest koosneb lauaarvuti?

Mis on tarkvara?

Mis on riistvara?

Mis on väljundseadmed? Nimeta väljundseadmeid.

Mis on sisendseadmed? Nimeta sisendseadmeid.

Mis on infoühik, milline on väikseim infoühik ja millestest elementidest koosneb?

 

II POOLAASTA

 

15. õppetund - Piditöötlus

  • pildistamine - loodusest 8 pilti
  • pildi laadimine arvutisse
  • pildi vähendamine, salvestamine - pilditöötluseks kasuta tarkvara IrfanView
  • pildi kasutamine veebipõhistes materjalides - lae pildid oma ajaveebi

Koosta ajaveebi postitus, millele paned pealkirjaks "Talve ilu"

Postitusse lae vähemalt 5 pilti ja lisa selgitus, millal pildistatud ja millega töödeldud.

Juhendid

Pilditöötlus IrfanView ja kuvapildi loomine

 

16. õppetund - Pilditöötlus veebipõhise vahendiga

Loo veebipõhise vahendiga 5-st piltist koosnev kollaaž.

Loodud kollaaž lae oma ajaveebi.

Postituse nimeks sisesta "Talve kollaaž"

Kollaaži loomiseks kasuta veebipõhist vahendit http://www.picmonkey.com/

NÄIDE
 

Vaata veel näiteid ja vahendeid

 

17. õppetund - Tekstitöötlus

Tuleta meelde teksti sisestamise reeglid.

Loo tekstidokument.
Dokumenti kirjuta talvest luuletus, kirjuta luuletuse pealkirja alla luuletuse autor ja lisa sellele talvepilt (oma tehtud pildi).
Luuletuse teksti fondiks vali Times New Roman, pealkirja suurus 16 ja ülejäänud teksti suurus 12 
Pilt paiguta paremale teksti kõrvale. 

Salvesta fail oma kausta ja panne nimeks "LuuletusPiltNimiKlass"

Tee sellest kuvapilt, kuvapilt salvesta arvutisse ja kirjuta nimeks "LuuletusPiltNimiKlass" ja lae kuvapilt oma ajaveebi.

Ajaveebis sisesta postituse nimeks "Luuletus ja pilt talvest"

 

18. õppetund - tektsitöötlus ja Internet

KONTROLLTÖÖ

Loo tekstidokument.
Dokumenti kirjuta talvest luuletus (luuletus peab olema erinev sellest, mida kasutasid eelmises tunnis), kirjuta luuletuse pealkirja alla luuletuse autor ja lisa sellele talvepilt (oma tehtud pilt, pilt peab erinema eelmisel tunnis kasutatud pildist).
Luuletuse teksti fondiks vali Times New Roman, pealkirja suurus 16 ja ülejäänud teksti suurus 12 
Tekst paiguta paremale pildi kõrvale ja pealkiri keskele.

Salvesta fail oma kausta ja panne nimeks "KontrollLuuletusPiltNimiKlass"

Tee sellest kuvapilt, kuvapilt salvesta arvutisse ja kirjuta nimeks "KontrollLuuletusPiltNimiKlass" ja lae kuvapilt oma ajaveebi.

Ajaveebis sisesta postituse nimeks "Luuletus ja pilt talvest 2 osa"

 

19. õppetund - Internetiotsing

Loo tekstidokument ja pane nimeks "InternetiotsingNimiKlass"

Dokumenti kopeeri küsimused ja leia vastus igale küsimusele, ning lisa iga vastuse juurde ka internetiaadress, kust vastuse leidsid.

Kui oled kõigile küsimustele vastanud salvesta dokument.

 

20. õppetund - liiklusohutus

Ava materjal aadressilt http://www.liikluskasvatus.ee/noored-kuni-15a/testid/

Kontrolli oma liiklusteadmisi. Tee selleks läbi kõik testid.

Ava lehekülg jalgratturile http://www.liikluskasvatus.ee/noored-kuni-15a/materjalid/kuidas-liiklen-tanaval-jalgrattaga/

Loe materjali läbi.

Loo ajaveebi artikkel teemal "Jalgratturi ohutu liiklemine"

Pane artiklisse kirja jalgratturi 5 kõige tähtsamat ohutu liiklemise reeglit.

 

21. õppetund - mängu kavandamine

Rühmatöö

1. Mõelge üks õppemäng ja tehke selle kavand

2. Mängu kavand sisestage veebitahvlile

Pealkirjaks sisesta mängu autorid. 

Sisus anna ülevaade oma mängu kavandist 

1. teema, 
2. mida õpitakse, 
3. kuidas õpitakse, 
4. milline teadmine omandatakse, 
5. vahend ja vahendi aadress

3. Mängu kavand sisestage veebitahvlile

5a klass - http://padlet.com/aluojalaine/kavand5a

5b klass - http://padlet.com/aluojalaine/kavand5b

5c klass - http://padlet.com/aluojalaine/kavand5c

3. Tutvuge mängude loomise keskkondadega

http://learningapps.org    Juhend http://koolielu.ee/tools/read/149438

http://quizlet.com/ Juhend http://koolielu.ee/tools/read/77803 

http://www.kubbu.com/   Juhend http://koolielu.ee/tools/read/90015

http://www.thinglink.com/ Juhend http://koolielu.ee/tools/read/337936 

4. Valige keskkond ja looge oma mäng 

 

22. õppetund - mängu loomine

Rühmatöö

1. Lõpetage mäng

2. Täienda veebitahvlil oma infot mängu kohta
Lisa ülevaade  tegevustest,
sisesta mängu aadress. 
KIRJELDA, mida õppisid mängu luues. Kas sulle meeldiks nii õppida?

Lisage mängu aadress veebitahvlile

3. Loo ajaveebi artikkel "MÄNG", kuhu paned kirja oma mängu kavandi, mängu aadressi ja võimalusel embeedid mängu ajaveebi ja kirjelda ka siin, mida mängu luues õppisid, kas Sulle meeldiks nii õppida, põhjenda

 

23. õppetund - Mängides õppimine

Mirko mängud

1. Õpi tähestikku mänguga  "Tähestikumäng".

2. Jäta meelde, mitu punkti saad.

3. Õpi võõrsõnu mänguga "Etteütlus".

4. Jäta meelde, mitu punkti saad.

Mirko mängud leiad aadressilt http://mirkolaheasi.weebly.com/ 

Palun anna pärast mängimist-õppimist  Mirkole tagasisidet

http://padlet.com/wall/ekiwlsk9byek

 

24. õppetund - mängides õppimine
Andero mäng

Õpi mängides matemaatikat

Andero mängu pead esmalt oma nutiseadmesse laadima.

Kasuta selleks QR koodi

 

Palun anna pärast mängimist- õppimist Andero mängule tagasisidet

http://padlet.com/wall/hhjw4qnaiqqr 

 

25. õppetund - GetOnline Week 23. - 29. märts

Nutiseadmed ja nutiturvalisus.

Ava nutiseadmes äpp - kahoot.it

Sooritame koos testid

  • Nutiseadmete test
  • Nutiturvalisuse test
  • Äppide test

Kirjuta ajaveebi artikkel, mida õppisid neid teste tehes

 

Vaata kodus videosid

http://www.pariseltkavoi.ee

Mängi kodus turvalisuse mänge

http://www.vaatamaailma.ee/get-online-week

 

26. õppetund - Pildid

Loo oma kausta kuus uut kausta

Pildid1

Pildid2

Pildid3

Pildid4

Pildid5

Pildid6

Esimesse kausta Pildid1 lae vaheajal tehtud pildid.

Teise kausta Pildid2 lae nädal hiljem tehtud pildid.

Loo ajaveebi artikkel "Esimesed pildid"

Artiklisse lae ühest ja samast objektist erinevatel aegadel tehtud pildid. Kirjuta juurde taime nimi, koht, kus pildistasid ja lisa mõlemale pildile pildistamise kuupäevad.

 

27. õppetund - Koomiks

 

28. õppetund - Pilditöötlus/fotojutustus

1. Lae arvutisse kolmanda nädala pildid

2. Tee ajaveebi artikkel "Kolmanda nädala pildid". Artiklisse pane kolm kolmanda nädala pilti.  Lisa kuupäev, millal need on tehtud. Kolme lisatava pildi hulgas peab olema vähemalt üks samast objektist, millest pildid olid eelmises artiklis.

3. Tutvu veebipõhise fotojutustuse loomise tarkvara "PhotoPeach"  juhendiga 

4. Tee endale kasutajakonto

 

PEEGELDUS

1. Vaata videot

https://www.youtube.com/watch?v=QiV-g9wzQUw 

https://www.youtube.com/watch?v=MwSKsU0Gvvc 

 https://www.youtube.com/watch?v=ZkrfU9V1jxw

2. Tee oma peegeldus või kaleidoskoop. Selleks, et peegeldust looma hakata ava esmalt GeoGebra tarkvara ja toimi videos esitatud juhiset järgi.

3. Loodud fail salvesta nimega "Peegeldus_perenimi_klass"

4. Oma töö lae oma klassi kausta, mille leiad kasutast "Õpetajale"

 

29. õppetund - Pilditöötlus ja peegeldus

1. Lae arvutisse neljanda nädala pildid (kausta Pildid4).

2. Tee ajaveebi artikkel "Neljanda nädala pildid". Artiklisse pane kolm neljanda nädala pilti.  Lisa kuupäev, millal need on tehtud. Kolme lisatava pildi hulgas peab olema vähemalt üks samast objektist, millest pildid olid eelmises artiklis.

3. PEEGELDUS  

Kui Sa eelmisel tunnil jõudsid alustada, siis nüüd jätka

a) vajadusel vaata videot

https://www.youtube.com/watch?v=QiV-g9wzQUw 

https://www.youtube.com/watch?v=MwSKsU0Gvvc 

 https://www.youtube.com/watch?v=ZkrfU9V1jxw

b) Tee oma peegeldus või kaleidoskoop. Selleks, et peegeldust looma hakata ava esmalt GeoGebra tarkvara ja toimi videos esitatud juhiste järgi.

c) Loodud fail salvesta oma kausta nimega "Peegeldus_perenimi_klass" ja lae üles veebitahvlile:

5a klasshttp://padlet.com/aluojalaine/5apeegeldus

 

30. õppetund - Pilditöötlus

1. Lae arvutisse viienda nädala pildid

2. Tee ajaveebi artikkel "Viienda nädala pildid". Artiklisse pane kolm viienda nädala pilti.  Lisa kuupäev, millal need on tehtud. Kolme lisatava pildi hulgas peab olema vähemalt üks samast objektist, millest pildid olid eelmises artiklis.

3.  Selleks, et kasutada fotojutustuse tegemisel veebipõhist tarkvara, on vaja pildid vähendada

Piltide vähendamiseks kasuta tarkvaraga IrfanView

Piltide vähendamine

Juhend piltide vähendamine IrfanView tarkvaraga

 

31. õppetund - Fotojutustuse loomine

1. Lae arvutisse kuuenda nädala pildid

2. Tee ajaveebi artikkel "Kuuenda nädala pildid". Artiklisse pane kolm kuuenda nädala pilti.  Lisa kuupäev, millal need on tehtud. Kolme lisatava pildi hulgas peab olema vähemalt üks samast objektist, millest pildid olid eelmistes artiklites.

3.  Selleks, et kasutada fotojutustuse tegemisel veebipõhist tarkvara, on vaja pildid vähendada

Piltide vähendamiseks kasuta tarkvaraga IrfanView

Piltide vähendamine

Juhend piltide vähendamine IrfanView tarkvaraga

4. Fotojutustuse loomine veebipõhise tarkvaraga

http://photopeach.com/

 

32. õppetund - fotojutustuse loomine

Loo fotojutustus

Fotojutustuses peab olema

1.  esileht

2. teisel lehel taime kirjeldus

3. kuus lehte

   igal lehel pilt taimest,

   igal taimel nimi ja kuupäev, millal on pildistatud

4. kolm kordamisküsimust

 

Täpsem juhend

 

 

33. õppetund - fotojutustuse lõpetamine, eneseanalüüs

Lisa fotojutustusele pilt, millel oleks õpetuslik osa

Informatsioon taime kohta

   Taime eesti keelne ja ladina keelne nimi

   Taime kasvuala

   Taime viljad

   Taime paljunemine

Lisa selle taime kohta ka kolm küsimust.

Fotojutustuse ebeedimine/vistutamine ajaveebi

Artikli nimeks sisesta "Fotojutustus"

 

ENESEANALÜÜS 

 

Eneseanalüüsi sisesta ajaveebi. 

Postitusele pane nimeks "Eneseanalüüs - fotojutustuse loomine"

Vasta järgmistele küsimustele:

1. Mida õppisid fotojutustust tehes?

2. Mis meeldis kõige enam fotojutustust tehes?

3. Mis oli kõige raskem?

4. Mida teeksid järgmine kord teisiti?

5. Mida soovitad klassikaaslase, kui ta hakkab tegema fotojutustust?

 

 

34. - 35. õppetund - tööde lõpetamine ja ajaveebi korrastamine

Teise poolaasta kohta peab Sul olema vähemalt 13 artiklit

 

AJAVEEBIS OLEVATE ARTIKLITE LOETELU ja hindamine

15. õppetund – Piditöötlus

"Talve ilu"

16. õppetund - Pilditöötlus veebipõhise vahendiga

"Talve kollaaž" 

17. õppetund – Tekstitöötlus

"Luuletus ja pilt talvest"

18. õppetund - tekstitöötlus ja Internet

"Luuletus ja pilt talvest 2 osa" -  HINNE

20. õppetund – liiklusohutus

"Jalgratturi ohutu liiklemine"

21. – 22. õppetund - mängu kavandamine

"MÄNG", kuhu paned kirja oma mängu kavandi, mängu aadressi ja võimalusel embeedid mängu ajaveebi ja kirjelda ka siin, mida mängu luues õppisid, kas Sulle meeldiks nii õppida, põhjenda - HINNE 

26. õppetund – Pildid

"Esimesed pildid"

Artiklisse lae ühest ja samast objektist erinevatel aegadel tehtud pildid. Kirjuta juurde taime nimi, koht, kus pildistasid ja lisa mõlemale pildile pildistamise kuupäevad.

27. õppetund - Koomiks - HINNE 

28. õppetund – Pilditöötlus

"Kolmanda nädala pildid“

29. õppetund – Pilditöötlus

"Neljanda nädala pildid"

30. õppetund – Pilditöötlus

"Viienda nädala pildid"

31. õppetund - Fotojutustuse loomine

"Kuuenda nädala pildid"

32. - 33. õppetund - fotojutustuse loomine

„Fotojutustus“ - embeeditud fotojutustus HINNE

35. õppetund - Ajaveeb korda - HINNE

Korrasta ajaveeb

Teise poolaasta kohta peab Sul olema vähemalt 13 artiklit

 

 

 

 

 

 

Comments (0)

You don't have permission to comment on this page.