| 
  • If you are citizen of an European Union member nation, you may not use this service unless you are at least 16 years old.

  • You already know Dokkio is an AI-powered assistant to organize & manage your digital files & messages. Very soon, Dokkio will support Outlook as well as One Drive. Check it out today!

View
 

GetOnlineWeek

Page history last edited by Laine 9 years, 4 months ago

23.-29. märts 2015 toimub üle-euroopaline teavituskampaania Get Online Week, mis sel aastal keskendub kahele peateemale - IT-karjäär ning digioskused.
Kampaanias osaleb 22 partnerit ning nende seas ka Eesti. 


Eestis juhib kampaania tegevusi Vaata Maailma sihtasutus. Kuna Eestis on nutiseadmete levik olnud väga kiire, siis soovime Eestis keskenduda nutiseadmete turvalise kasutamise propageerimisele.

1. TESTID nutiturvalisuse kohta  (Kahoot.it keskkonnas - saab vastata oma telefonist)
a) Nutiseadmete test - http://bit.ly/1Afilsl
b) Nutiturvalisuse test - http://bit.ly/1Afilsl
c) Äppide test - http://bit.ly/1BvTAv2

2. videod www.pariseltkavoi.ee lehel (3 videot)

3. mängud veebis http://www.vaatamaailma.ee/get-online-week 
(täieneb veel 23. märtsiks) 

 


Rica Williams
Vaata Maailma SA
kommunikatsioonijuht

Comments (0)

You don't have permission to comment on this page.